Về miền Tây thương nhớ

Miền Tây - khu vực đồng bằng được biết đến với giai điệu ngọt ngào hò sâu, với nặng phù sa sông Hồng. 30/4...